20200601 zorgverlener kapje bril gedraaid HRMO 001

 

DE ZORGVERLENER BEN JIJ BINNEN LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG 

 


 

Nederland telt 1,2 miljoen zorgverleners die vaak door roeping voor een beroep in de gezondheidszorg hebben gekozen. De laatste decennia lopen deze zorgverleners steeds meer tegen 'muren' aan die zijn onstaan door (over)regulering en protocollen. Samenwerking binnen de gezondheidszorg is dan ook schier onmogelijk, wat leidt tot ontoereikende zorgverlening en frustraties bij zorgverleners en zorgconsumenten. De coronacrisis heeft dit gevoel alleen maar versterkt.

 

Hef scheiding tussen mentale en fysieke gezondheidszorg op

Dit is stelling nummer 2 van het manifest en loopt als een rode lijn door het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijlgezondheidzorg'. Sterker nog; de scheiding moet worden opgeheven en complementaire hulp- en dienstverlening (sociaal-maatschappelijk, sociaal-economisch en financieel-juridisch) moet worden toegevoegd om te komen tot Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ). 

 

Veel zorgverleners weten al dat mentale en fysieke gezondheid van invloed zijn op elkaar, regelgeving houdt hen tegen samen te werken. Het gat met complementaire hulp- en dienstverlening is nog groter. Leefstijl Gezondheidszorg verbindt deze 3 hoofdgebieden en maakt het voor zorgverleners mogelijk om nog betere zorg te kunnen bieden.

 


20200615 REVOLUTIE IN GEZONDHEIDSZORG BANNER DOWNLOAD RAPPORT 2


 

Vandaar dat IGZ Plus op 20.02.2020 (voor de coronacrisis) haar rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg' heeft gepubliceerd en medio juni 2020 een addendum op het rapport heeft toegevoegd met als onderwerp: 'Invloed COVID-19 op onze gezondheid en onze gezondheidszorg'. Het rapport en addendum zijn te downloaden door op bovenstaande afbeelding te klikken. 

 


  

Universeel intake-instrument: VitaliteitQuotiënt

Het VitaliteitQuotiënt berekent de LGZ-vitaliteit van de zorgconsument op de 3 genoemde hoofdgebieden, Mentaal, Fysiek en Omgeving, waardoor de zorgverlener in één oogopslag kan zien hoe de situatie van de zorgconsument is. 

 


 

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF

Het VitaliteitQuotiënt is, naast de 3 hoofdgebieden, opgedeeld in 11 deelgebieden die allemaal van invloed zijn op de vitaliteit en de gezondheid van de zorgconsument. 

 

Omdat op meerdere gebieden zorg nodig kan zijn, is het motto: 'De juiste zorgverleners voor iedereen'.

 

 

Het VitaliteitQuotiënt wordt toegepast voor werkgevers en werknemers binnen Human Capital Performance (HCP), uitgevoerd door samenwerkende zelftstandige professionals. Check voor informatie www.hcpconsultancynetwork.nl 

 


 

Vermindering regelgeving en protocollen

Door regels en protocollen heeft de zorg haar menselijkheid verloren. Vereenvoudiging is noodzakelijk om Leefstijl Gezondheidszorg te realiseren en een duurzame, inclusieve, betere en betaalbare gezondheidszorg te realiseren in de periode 2020-2040. Steun ons manifest, zodat Leefstijl Gezondheidszorg op de politieke agenda komt. 

 

Teken het Manifest Leefstijl Gezondheidszorg (klik op onderstaande afbeelding)


20211010 Teken Manifest LGZ pexels photo 1557853 knikker hand v2


 

Manifest Leefstijl Gezondheidszorg is mogelijk gemaakt door HCP Consultancy Network en stichting IGZ Plus